Att sylta innebär att man använder socker för att konservera, i första hand frukt och bär. Även sylten har sina renhetslagar. Äkta Sylt görs på enbart utvalda råvaror och socker. Att sylta är ett hantverk som kräver både erfarenhet och utbildning. För att bevara råvarans färg och smak kokas Äkta Sylt i små satser och i kopparkittel för kortast möjliga koktid.
Läs mer

 

 

Till Äkta Sylt används noggrant utvalda råvaror. Varje syltare väljer sina råvaror. Gemensamt är att bara det bästa är gott nog. Allt granskas och bedöms innan det hamnar i syltgrytan. Det gäller även socker och kryddor. Särskilt viktigt är det med pektinet som ger sylten dess konsistens. Det är den som avgör skillnaden mellan sylt och marmelad.
Läs mer

 

 

 

Här har vi samlat frågor som vi ofta får höra. Vi vill givetvis dela med oss av vår kunskap och kanske även få förståelse för vaför vi valt att sylta på vårt sätt.

Läs mer

 

Redskapen är syltarens bästa vänner. Med stor kunskap följer höga krav. Därför är hant-verkarna är ständigt på spaning efter nya sylttrattar och annat som kan vara till nytta.

Läs mer

 

 

 

 
             
Foton: Bianca Brandon-Cox.